Pazartesi, Ocak 30, 2023
Ana SayfaGİDAYabanmersini ve faydaları nelerdir

Yabanmersini ve faydaları nelerdir

Yabanmersini ve faydaları nelerdir

Yabanmersini ve faydaları nelerdir Yaban mersini özellikle 1906 yılında Amerika’da başlatılan ıslah çalışmaları sonucu doğadaki yabani Konularına göre kültüre alınan çeşitlerin özellikle meyve iriliği tadı olgunluğu gibi daha üstün niteliklere sahip olduğu görülmüştür yaban mersinin isimleri pek çok yerde başka başka isimlerle anılıri

Örneğin Ardahan’da most Rize’de bir kaba Trabzon’da Lig Albaraka Bursa Çalı çileği Rize Pazar ilçesinde karşısına Kara Rize Ardeşen ilçesinde harfinden Wars li Mahallesi Giresun’da Çalı çiçeği Ordu’da çıktı Yozgat’ta köpek üzümü diğer bölgelerde ise ayı üzümü çayı gibi veya çoban üzümü olarak tanınmaktadır.

Amerika’da kültür yaban mersininin köken fondan ilk olarak 1906 yılında Dr Songül yarın Apple White yabani olarak yetişen başın istiyorum Avustralya türünden küçük meyveli ruber çeşidini sürekli etmişlerdir sistematik olarak başlayan bu ıslah çalışmaları gittikçe artan bir hızla gelişmiş ve 1920 yılında yeni çeşitlerle ABD’de ilk ticari Bahçeler kurulmuştur günümüzde kültür çeşitlerinin çoğu yapılan malzemeler sonucu ortaya çıkmıştır.

Avrupa’da özellikle Almanya’da geniş ıslah çalışmalarını almak ıslahçı Dr. Nermin tarafından yapılmıştır doktorlarının araştırmaları sonucunda ilk olarak and Travel blog with suitable isimli çeşitlerini üretime kazandırmıştır 1879 tarihli Osmanlıca bir belgede henüz bugünkü çay bitkisinin yetiştirilmesi bir tarihte Rize’deki ormanlarda Kırlarda ve halkın bazılarının bahçelerinde bol miktarda keşfedilen bir Türk çay ağacından bahsedilmektedir bu belgeye göre yöre halkı bu bilgiyi emek ve akşam sarf ederek terbiye edip yapraklarını kilosu 10 Mecidiye karşılığında satmaktadır.

O zaman hükümeti tarafından gümrük vergisi alınan bu çaya benzeyen bitkiden Ayrıca orman vergisi de alınmak istenmektedir Rus hükümeti bu bitkiden vergi namına bir şey almadığında bu Çayların Kaçak olarak yurtdışına çıkacağından endişe duyulmaktadır Trabzon Valiliği’nin yazısı üzerine Osmanlı Hükümeti bu Bilgiden örnekleri istiyorum Orman Bakanlığı’nın da kontrolünde olmak şartı ile bunun yararlı olup olmadığı araştırılır Ondan sonra tarımını yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına teşebbüs edilmesi tavsiye olmuştur.

What are Blueberries and Benefits?

As a result of the breeding activities initiated in the US in 1906, especially in blueberries, the varieties cultivated according to the wild subjects in nature have superior qualities, especially the maturity of the fruit size taste. The names of blueberries are called by other names in many places.

For example in Ardahan most Rize in a league in Trabzon Albaraka Bursa bush strawberry Rize Sunday in the opposite town in the district Rize Ardeşen in the town of Wars li Neighborhood in Giresun Bush flowers in the army grapes in other regions of the grape goose tea in other regions bear grape tea or as shepherd grapes.

In America, the culture originated in blueberries originating from the first in 1906, Dr. Songül tomorrow, Apple White wild grows in the head of the Australian type of small fruity ruber varieties have continuously systematically started this breeding work with an ever-increasing speed and new varieties in the 1920s in the US with the first Most of the culture varieties that have been established in commercial gardens have emerged as a result of materials made.

In Europe, especially in Germany, the extensive rehabilitation studies have been done by the doctor Dr. Nermin research results as a result of research by doctors first and Travel blog with suitable varieties have brought into production in 1879, an Ottoman document in the tea plant in Rize in a date yet Rize forests in the countryside and some of the people According to this document, the local people can educate this information by consuming labor and evening and selling their leaves in exchange for 10 Mecidiye.

Then the government of this tea-like customs tax is also received from the forest tax is also requested to be taken from the Russian government this plant will not take anything on behalf of the tax of these tea is going to go abroad as a Leakage Ottoman Government on the letter of the Governorship of Trabzon I want examples of this information Ministry of Forestry It is recommended that it be useful if it is under its control.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments